Έρευνα & Ανάπτυξη

DSCF0013
ΕΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Ερευνητικές προσπάθειες της RAM EUROPE έχουν χρηματοδοτηθεί από την Γ.Γ.Ε.Τ.

Η RAM EUROPE εκπονώντας διαρκή έρευνα είναι σε θέση να κατασκευάσει πολλά καινοτομικά μηχανήματα όπως τα μηχανήματα καθαρισμού ακτών, ειδικό μηχανισμό για καθαρισμό της θάλασσας και της ακτής από πετρελαιοκηλίδες καθώς και εξοπλισμό  διαχείρισης  και επεξεργασίας των απορριμμάτων. Διαθέτει έναν ικανό αριθμό πατεντών όπως  :

MΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΙΜΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΥΛΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΝΤΟΣ ΣΤΕΓΑΝΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ Αριθμός πατέντας : GR20110100173 (A) 15/9/2012

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Αριθμός πατέντας : GR20110100172 (A) 15/9/2012 Schutzfahrzeug, insbesondere Löschfahrzeug

ΟΧΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ –ΔΙΑΣΩΣΗΣ Αριθμός πατέντας : ITRM20090010 (U1) 2009-07-23

ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ   ΑΜΜΟΥ ΑΚΤΩΝ

Αριθμός πατέντας : WO2007034245 (A1) 2007-03-29

Μέθοδος ξήρανσης σύσπορου βάμβακος και διάταξη ξήρανσης συμπίεσης και δεματοποίησης σύσπορου βάμβακος

Αριθμός πατέντας : GR870317 (A1) 1987-06-12

Σήμερα η εταιρεία διαθέτει μεγάλη εμπειρία και απεριόριστες δυνατότητες στην ανάπτυξη νέων προϊόντων – μηχανημάτων ή ειδικών κατασκευών που δεν υπάρχουν στην αγορά και αποτελούν ειδικές παραγγελίες πελατών μας.

Επίσης συμμετείχε ως partner στο Ερευνητικό πρόγραμμα του ΤΕΙ Πειραιά για την ανάπτυξη του σκάφους συλλογής πετρελαιοκηλίδων στην θάλασσα με την Μαγνητική Μέθοδο CLEANMAG στα πλαίσια του προγράμματος LIFE 99ENV/GR/567 με τίτλο:

“Demonstration & large scale application of the new magnetic method “CLEANMAG” for the clean up of waterborn oil spills”.
Στο πρόγραμμα αυτό κατασκευάστηκε μικρό αντιρρυπαντικό σκάφος για χρήση σε αβαθείς περιοχές και σε μικρά λιμάνια και όρμους καθώς και πρωτότυπο αντιρρυπαντικό πλοίο.

Η ανάπτυξη νέων προϊόντων με αυτοχρηματοδοτούμενη έρευνα έχει εξελιχθεί ως εξής:

 • 1993-2005  Μηχανήματα καθαρισμού ακτών
 • Μελέτη – κατασκευή εξαρτήσεων αμμοκαθαρισμού.
 • Μελέτη – κατασκευή αναρροφητικών μηχανημάτων καθαρισμού ακτών για ακτές με βότσαλα και πέτρες.
 • Ελκόμενο μηχάνημα καθαρισμού ακτών για μικρούς γεωργικούς ελκυστήρες.
 • Ειδικό ερπυστριοφόρο όχημα καθαρισμού ακτών με συλλογή απορριμμάτων καθ΄ όλο το πλάτος της ερπύστριας.
 • 2000-2005 Όχημα ΑΜΒΙΕΝΤΕ
 • Ανάπτυξη του δημοτικού οχήματος πολλαπλών χρήσεων ΑΜΒΙΕΝΤΕ
 • 2005-2010 Όχημα πυρόσβεσης
 • Ανάπτυξη του πυροσβεστικού οχήματος Jumbo Track Multi
 • 2010-2020 -Εξοπλισμός επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων 
 • Ανάπτυξη συστήματος ECOBALLA
 • Ανάπτυξη εξοπλισμού κομποστοποίησης 
 • Ανάπτυξη μηχανικού αυτόνομου κομποστοποιητή


Πιστοποιήσεις & Πατέντες

και συνεχίζουμε...

Επικοινωνήστε Άμεσα μαζί μας

+30 22610 34 980