Αεροδιαχωριστές

Προορίζονται για τον διαχωρισμό των εισερχομένων υλικών σε δυο ρεύματα : Ένα ελαφρύ και ένα βαρύ κλάσμα . Το ελαφρύ κλάσμα μπορεί να είναι για παράδειγμα μίγμα ελαφρών προσμίξεων και ανεπιθύμητων υλικών, όπως χαρτί , μικρά τμήματα από φιλμ , πλαστικά κ.τ.λ.

 Είναι τροχοφόρο ρυμουλκούμενο, με άξονα αργής ταχύτητας (τροχήλατος πλαίσιο με ένα άξονα  και 2 κατάλληλους ελαστικούς τροχούς), με δυνατότητα κίνησης 30km/h και σταθερή ράβδο ρυμούλκησης με χειρόφρενο κατάλληλη για κίνηση στο χώρο ή κοντά. Το τρίγωνο έλξης διαθέτει ειδικά σχεδιασμένη ρυθμιζόμενη βάση στήριξης (ποδαρικό) η οποία επιτρέπει την μεταβολή του ύψους και την κλίση της χοάνης φόρτωσης. Αυτή την μεταβολή δίνει στο μηχάνημα την δυνατότητα να τοποθετείται από κάτω και παράλληλα με την ταινία εξόδου του κοσκινισμένου υλικού είτε στην έξοδο του κλάσματος < 20mm είτε στην έξοδο του κλάσματος >20mm ανάλογα με τις απαιτήσεις επεξεργασίας.

Διαθέτουν ηλέκτρουδραυλικό POWER PACK συνολικού ισχύος 25kW,ο οποίος  κινεί όλη την υδραυλική μονάδα και τα διάφορα τμήματα της, όπως τον ιμάντα μεταφοράς, τον απορροφητήρα και κ.λ.π. μέσω του υδραυλικού συστήματος. Το κόμποστ  μπορεί να φορτωθεί απευθείας στο  σύστημα, μέσω μιας χοάνης τροφοδοσίας με άνοιγμα
πλάτους 1,92
m και ύψος 2m.