Εξοπλισμός επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων

ΚΔΑΥ

Τα κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών που κατασκευάζει η RAM EUROPE είναι κινητά ή σταθερά ..

TROMMEL

 Για τον διαχωρισμό των υλικών ,ανάλογα με το μέγεθός τους χρησιμοποιούνται περιστρεφόμενα κόσκινα trommel… 

RAM COMP

Εξοπλισμός αυτόματης πλήρωσης σάκων κομποστοποίησης , για αερόβια ζύμωση , με δυναμικό αερισμό , σε πλήρως ελεγχόμενες συνθήκες 

 

ΑΕΡΟΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ

Για τον διαχωρισμό των ΑΣΑ σε ελαφρύ και βαρύ κλάσμα ,ανάλογα με το ειδικό βάρος των απορριμμάτων … 
 
ECOBALLA
gdpr-image
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more