Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών-ΚΔΑΥ

Τα ΚΔΑΥ κατασκευής RAM EUROPE  είναι κινητά ή σταθερά.΄Ενα Κινητό Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών ,μπορεί να μεταφερθεί και να εγκατασταθεί σε  οποιαδήποτε εγκατάσταση , προσωρινή ή μόνιμη.  Αποτελείται από :

  •        Σύστημα μεταφορικών ταινιών
  •          Κάδους αποθήκευσης 

Ανάλογα με τον αριθμό των μεταφορικών ταινιών που εγκαθίστανται μπορούν να γίνουν διάφορα στάδια διαλογής από εργάτες χειρώνακτες. Σε  κάθε στάδιο  υπάρχουν οι  κατάλληλοι  σε αριθμό και διαστάσεις  κάδοι  για την προσωρινή αποθήκευση των διαλεγμένων υλικών.

 

Από την διαλογή αυτή, ανακτώνται μέχρι έντεκα (11) κατηγορίες υλικών: όπως

ü    χαρτί,

ü    γυαλί,

ü    πλαστικά PET

ü    πλαστικά HDPE

ü    πλαστικά FILM

ü    αλουμίνιο

ü    TETRAPACK

κλπ, τα οποία συσσωρεύονται σε ανοικτού τύπου containers καθώς και σε κατάλληλους πλαστικούς κάδους, που βρίσκονται κάτω από την μεταφορική ταινία τροφοδοσίας και τις θέσεις εργασίας

Διπλό ΚΔΑΥ

Κυκλικό ΚΔΑΥ

Η διάταξη αυτή φέρει κυκλική περιστρεφόμενη ελαστική ταινία η οποία τροφοδοτείται με τα απορρίμματα και σε διάφορα σημεία, γύρω από  την ταινία, υπάρχουν θέσεις οκτώ (8) θέσεις εργασίας για την χειρωνακτική διαλογή των ανακυκλώσιμων υλικών. Από την διαλογή αυτή, ανακτώνται διάφορες κατηγόριες υλικών όπως: χαρτί, γυαλί, πλαστικά PET, πλαστικά HDPE, πλαστικά FILM, αλουμίνιο, σιδηρούχα, Tetra Pack κ.λπ., τα οποία συσσωρεύονται σε κατάλληλους κλωβούς.  

 

Η περιστρεφόμενη κυκλική ταινία διαλογής, έχει τις παρακάτω διαστάσεις:

 

          Ύψος: 3.000mm

          Πλάτος: 2.700mm

          Βάρος:  3.500Kg

 

          Δυναμικότητα μονάδας: 5-10ton/ημέραLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.