Μηχανήματα Καθαρισμού Ακτών

Ambiente + Multi Ram 2500

Ο συνδυασμός ΑΜΒΙΕΝΤΕ με την εξάρτηση καθαρισμού ακτών MULTI RAM αποτελεί ένα ιδανικό μηχάνημα καθαρισμού.
 

Gyro Beach Lift

Προσαρμόζεται στο πίσω μέρος γεωργικού ελκυστήρα ο οποίος θα πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον 100ΗΡ και κίνηση και στους τέσσερις τροχούς (4 WD ).Έχει μεγάλη απόδοση εργασίας και επιτυγχάνει μεγάλο βάθος καθαρισμού.

Beach Star 70/100

Είναι ευέλικτo, ισχυρό, μεγάλης απόδοσης, ιδανικό για τον καθαρισμό τουριστικών παραλιών ανάμεσα σε ομπρέλες, ξαπλώστρες κλπ. Επιπλέον, έχει τη δυνατότητα μεταφοράς εξοπλισμού που χρησιμοποιείται στις ακτές (π.χ. ομπρέλες).
 

Roto Beach

Προσαρμόζεται στο πίσω μέρος του οχήματος πολλαπλών χρήσεων, γεωργικού ελκυστήρα κλπ. Έχει μεγάλη απόδοση εργασίας, και επιτυγχάνει μεγάλο βάθος καθαρισμού. Είναι ειδικά σχεδιασμένο έτσι ώστε να εκτελεί ταυτόχρονα εργασίες καθαρισμού και τελικής διάστρωσης “finishing” με μεγάλη ακρίβεια.

Roto Beach Super

Προσαρμόζεται στο πίσω μέρος του οχήματος πολλαπλών χρήσεων, γεωργικού ελκυστήρα κλπ. Είναι ειδικά σχεδιασμένο έτσι ώστε να εκτελεί ταυτόχρονα εργασίες προκαθαρισμού, καθαρισμού και τελικής διάστρωσης “finishing” επιτυγχάνοντας μεγάλη απόδοση εργασίας και βάθος καθαρισμού.

Beach Track Multi

Είναι ισχυρό και ευέλικτο. Δυνατότητα μετωπικού καθαρισμού καθώς και δυνατότητα καθαρισμού και συλλογής μεγάλου όγκου συσσωρευμένων φυκιών. Επίσης, το μηχάνημα αυτό είναι αμφίδρομης οδήγησης, δηλαδή με δυνατότητα κίνησης και προς τις δύο κατευθύνσεις, που επιτρέπει εύκολο χειρισμό και μεγάλη ευελιξία κίνησης.

Beach Track Super

Είναι ισχυρό και ευέλικτο. Δυνατότητα μετωπικού καθαρισμού καθώς και δυνατότητα καθαρισμού και συλλογής μεγάλου όγκου συσσωρευμένων φυκιών. Επίσης, το μηχάνημα αυτό είναι αμφίδρομης οδήγησης, δηλαδή με δυνατότητα κίνησης και προς τις δύο κατευθύνσεις.