Εκπαίδευση Προσωπικού

 

Η RAM EUROPE  επενδύει στην διαρκή εκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού της, αλλά και σε κάθε πώληση εξοπλισμού ,παρέχει  ένα πλήρες πρόγραμμα εκπαίδευσης των χειριστών του εξοπλισμού.

Με την σωστή εκπαίδευση των χειριστών , επιτυγχάνεται η μέγιστη απόδοση του εξοπλισμού  και των εκτελούμενων εργασιών, αποφεύγονται άσκοπες φθορές και βλάβες σε κάθε μηχάνημα/εξοπλισμό, καθώς και ατυχήματα κατά την εργασία από κακούς χειρισμούς.

Η εκπαίδευση  διαρκεί  για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται και  εκπαιδεύονται όσα άτομα (χειριστές-συντηρητές) ορίζονται και υποδεικνύονται από τον  πελάτη. Η εκπαίδευση  γίνεται με ευθύνη και έξοδα της εταιρείας  και  το εκπαιδευτικό υλικό  είναι στην Ελληνική γλώσσα.

Αφού αρχικά γίνει μία εισαγωγή στην ορολογία, παρουσιάζονται και  αναλύονται  οι υπό-ενότητες:

 

1. ΓΕΝΙΚΑ

 • Εξοικείωση με το προσφερόμενο μηχάνημα
 •  Βασικές γνώσεις από την μηχανική
 •  Εξοικείωση με το μηχάνημα και την ονοματολογία

2. ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ

 • Τρόποι λίπανσης
 • Λίπανση των διαφόρων τμημάτων
 • Κατάλληλα  λιπαντικά

 3. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

 •  Γενικά περί συντήρησης και περιοδικής συντήρησης του προσφερόμενου μηχανήματος
 •   Όργανα μέτρησης
 •   Αναφέρεται η διαδικασία συντήρησης βάση των οδηγιών του κατασκευαστή, εργαλεία, όργανα, ανταλλακτικά, λιπαντικά ή αναλώσιμα, άμεσα ανταλλακτικά και λοιπά υλικά που πρέπει να είναι εφοδιασμένο το μηχάνημα, κ.λπ.
 •  Καθημερινός έλεγχος, που θα περιλαμβάνει καθημερινή διαδικασία και τρόπος ελέγχου του μηχανήματος πριν και μετά την εκτέλεση των εργασιών.
 • Προγραμματισμός συντήρησης, τήρηση αρχείου συντήρησης.
 • Προετοιμασία για μακροχρόνια αποθήκευση.

 

 4. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

·        Εντοπισμός βλαβών – αίτια  βλαβών

·        Ρυθμίσεις

·        Μικροεπισκευές

5. ΑΣΦΑΛΕΙΑ

·        Αιτίες ατυχημάτων

·        Προφυλάξεις

·        Ασφαλιστικές διατάξεις- μέτρα για την ασφάλεια κατά
την εργασία

 

Η εκπαίδευση συνοδεύεται από ταυτόχρονη αναφορά
στα εγχειρίδια χρήσης – συντήρησης – επισκευών του κατασκευαστή του
προσφερόμενου μηχανήματος. 

Την θεωρητική εκπαίδευση ακολουθεί πρακτική άσκηση των
χειριστών επί του εξοπλισμού. 

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

+30 22610 34 980