Όχημα
Πολλαπλών Χρήσεων Ambiente

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Περιβάλλον

Οι περιβαντολογικές εφαρμογές του οχημάτος Ambiente καλύπτουν όλο το πρίσμα της οικολογίας.
 

ΣΤΡΑΤΟΣ / ΑΜΥΝΑ

Στρατός / Άμυνα

Το όχημα πολλαπλών χρήσεων ΑΜΒΙΕΝΤΕ είναι σχεδιασμένο για αερομεταφορά με C-130 που είναι το βασικό Α/Φ αερομεταφορών της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας.
 

ΟΔΟΙ

ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΣ

ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΔΑΣΗ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΕΛΑΙΟΔΥΝΑΜΙΚΑ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΚΤΩΝ