Όχημα Πολλαπλών Χρήσεων Ambiente

Το όχημα πολλαπλών χρήσεων ΑΜΒΙΕΝΤΕ έχει μοναδικά χαρακτηριστικά .Mελετήθηκε και κατασκευάστηκε με βασικό στόχο να εξυπηρετήσει φορείς που έχουν να αντιμετωπίσουν μεγάλη ποικιλία εργασιών, αλλά με μικρές διάρκειες.

Η χρήση εξειδικευμένων μηχανημάτων για την εκτέλεση αυτών των εργασιών είναι ασύμφορη αφού απαιτεί μεγάλα ποσά για την απόκτηση τους και δεν εξασφαλίζει την απόσβεσή τους, αφού ο χρόνος εργασίας τους είναι μικρός. Αντίθετα το ΑΜΒΙΕΝΤΕ με σημαντικά μικρό μικρότερο κόστος για την απόκτηση εξαρτήσεων, μπορεί να αξιοποιείται σε όλη τη διάρκεια του έτους και αντιμετωπίζει προβλήματα που παρατηρούνται περιοδικά ή εποχικά.

Χαρακτηριστικά

Ευελιξία
Το όχημα πολλαπλών χρήσεων ΑΜΒΙΕΝΤΕ είναι αρθρωτό. Μια κεντρική στιβαρή άρθρωση συνδέει τα δυο ημιπλαίσια του οχήματος. Η ιδιότητα αυτή του δίνει τη δυνατότητα να είναι πολύ ευέλικτο.

Αμφιδρομικότητα
Το ΑΜΒΙΕΝΤΕ έχει τη δυνατότητα αμφίδρομης οδήγησης. Η διαδικασία αλλαγής της κατεύθυνσης οδήγησης είναι απλούστατη και σύντομη.

Επεκτασιμότητα
Το όχημα πολλαπλών χρήσεων ΑΜΒΙΕΝΤΕ μπορεί να δεχτεί και να εργαστεί με άνω των εξήντα (60) διαφορετικές εξαρτήσεις.

Εναλλαγή Εξαρτήσεων
Πολλά οχήματα κυκλοφορούν με τον ορισμό ως “πολλαπλών χρήσεων” επειδή παράγονται είτε με διαφορετικές μορφές (π.χ. πυροσβεστικό, σάρωθρο κλπ.) είτε μπορούν να δεχτούν ένα μικρό σχετικά αριθμό εξαρτήσεων.

Συστήμα Μετάδοσης Κίνησης
Η μετάδοση κίνησης γίνεται υδροστατικά και στους τέσσερις τροχούς . Το υδροστατικό σύστημα συγκροτείται από μια υδραυλική αντλία μεταβλητής παροχής, υδραυλικό κινητήρα με μειωτήρα δυο σχέσεων και τις διατάξεις χειρισμού και ελέγχου

Πολυχρηστικότητα
Το όχημα πολλαπλών χρήσεων ΑΜΒΙΕΝΤΕ έχει μελετηθεί και κατασκευαστεί αποκλειστικά σαν φορέας διαφόρων εξαρτήσεων. Έτσι μπορεί να δεχτεί πάνω από πενήντα (50) διαφορετικές εξαρτήσεις και να ανταποκριθεί σε μεγάλο αριθμό εργασιών.

Εφαρμογές

Καθαρισμός ακτών

Εξάρτηση αμοκαθαρισμού

Προσαρμόζεται στο πίσω μέρος του οχήματος πολλαπλών χρήσεων. Είναι ειδικά σχεδιασμένο έτσι ώστε να εκτελεί ταυτόχρονα εργασίες προκαθαρισμού, καθαρισμού και τελικής διάστρωσης “finishing” επιτυγχάνοντας μεγάλη απόδοση εργασίας και βάθος καθαρισμού.

Εξάρτηση προκαθαρισμού

Η εξάρτηση έχει πλάτος εργασίας 2,50m. Αναμοχλεύει την άμμο σε βάθος μέχρι 20cm και φέρνει στην επιφάνεια σκεπασμένα απορρίμματα, που το μεγαλύτερο μέρος τους, ιδίως τα μεγάλου μεγέθους, τα συγκεντρώνει σε σωρούς για φόρτωση και μεταφορά. Με υδραυλικές ρυθμίσεις της θέσης της. Δεν μετακινεί την άμμο.

 

Εξάρτηση φορτωτικού κουβά

 

Η εξάρτηση έχει πλάτος εργασίας 2,20m. Έχει την ικανότητα να συλλέγει επιφανειακά ή και καλυμμένα απορρίμματα και να τα φορτώνει σε όχημα για τη μεταφορά τους.

Αναρροφητική εξάρτηση 

Προσαρμόζεται στο ΑΜΒΙΕΝΤΕ και κινείται από το δυναμοδότη (Ρ.Τ.Ο). Με ισχυρή αναρρόφηση και εύκαμπτο κατευθυνόμενο σωλήνα αναρροφά ρύπους από ακτές με βότσαλα, βράχια κ.λ.π και τα μεταφέρει πνευματικά στο κάδο συλλογής τους.

Δασικές εργασίες

Πυρόσβεση

Δεξαμενή διαφόρων χωρητικοτήτων (από 1700 έως 3000 lit). Εφοδιασμένη με διβάθμια αντλία υψηλής πίεσης, δύο αυλούς εκτόξευσης με ρύθμιση δέσμης, τυλικτήρα σωλήνος 1” μήκους 30 m και τις απαραίτητες διατάξεις για πλήρωση της δεξαμενής από εξωτερικές πηγές ύδατος κλπ.

Μεταφορά Ξυλείας 

Ειδικές αρπάγες που προσαρμόζονται εύκολα στους βραχίονες του φορτωτή και του εκσκαφέα. Κατάλληλες για ανύψωση και μεταφορά κορμών και άλλων δασικών προϊόντων.

Καθαρισμός πυκνής βλάστησης 

Κατασκευής HYMACH τύπου TDH 600 LT/SP/PS, με δύο αρθρωτά και ένα τηλεσκοπικό τμήμα. Μήκος έκτασης 6,0 m, κεφαλή πλάτους 1,20 m.

Δασικό βαρούλκο

Εξάρτηση για έλξη και μεταφορά κορμών. Δύναμη έλξης 5000 έως 6000 Kg. Συρματόσχοινο 12 mm μήκους 100 m.

Οδοί

Κόφτες ασφάλτου 

Προσαρμόζονται εύκολα και κινούνται υδραυλικά. Πολλοί τύποι για διάφορα πλάτη και βάθη εργασίας.

Κύλινδρος συμπίεσης ασφάλτου

Προσαρμόζεται στους βραχίονες του φορτωτή και κινείται υδραυλικά. Δονούμενος με 2500 δονήσεις ανά λεπτό, ασκεί στο έδαφος δύναμη συμπίεσης 3000 Kg.

Δονητικός συμπιεστής εδάφους 

Η εξάρτηση αποτελείται από τρεις δονητικές πλάκες με επιφάνεια 905mmx850mm εκάστη. Ολικό πλάτος εργασίας 2550mm.

Τρυπάνι 

Τοποθετείται στην εμπρόσθια βάση του οχήματος. Επιτυγχάνει διαμέτρους οπών από 120 έως 400 mm και βάθη μέχρι 2400 mm χωρίς χρήση προεκτάσεων.

Εκχιονισμός

Δομικά -Κατασκευστικά έργα

Βασικές εξαρτήσεις

Πλυντήριο κάδων

Προσαρμόζεται εύκολα πάνω στο όχημα ΑΜΒΙΕΝΤΕ και κινείται υδραυλικά από τις εγκαταστάσεις του. Αυτοματοποιημένη και ρυθμιζόμενη λειτουργία για εσωτερική-εξωτερική πλύση και απολύμανση όλων των τυποποιημένων μεγεθών κάδων απορριμμάτων. Δεξαμενή νερού διμερής χωρητικότητας 1200lt και δεξαμενή ακαθάρτων ιδίας χωρητικότητας. Όλες οι δεξαμενές και ο χώρος πλύσης από ανοξείδωτη λαμαρίνα. Με κάθε γέμισμα δεξαμενών, αυτονομία πλύσης 80 / 100 κάδοι.

Αναρροφητικό σάρωθρο

Σάρωθρο τύπου SA 250 προέλευσης Ιταλικής. Υψηλής απόδοσης κατάλληλο για καθαρισμό για καθαρισμό δρόμων, πλατειών, παρτεριών και φρεατίων. Με μια εμπρόσθια τηλεσκοπική και δύο οπίσθιες περιστρεφόμενες βούρτσες και στόμιο ισχυρής αναρρόφησης. Χωρητικότητα κάδου συλλογής απορριμμάτων 2,50m³, σύστημα καταιονισμού στις βούρτσες με δεξαμενή νερού άνω των 1000lt. Πλάτος καθαρισμού 2,00m. Δυνατότητες καθαρισμού φρεατίων και πλύσης οδών πινακίδων κ.λ.π. Όλες οι λειτουργίες του γίνονται υδραυλικά από το ΑΜΒΙΕΝΤΕ.