Όχημα Πολλαπλών Χρήσεων Ambiente

ΧΕΙΜΩΝΑΣ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ

Αναρροφητικό σάρωθρο

Άνοιξη Καλοκαίρι
Σάρωθρο τύπου SA 250 προέλευσης Ιταλικής. Υψηλής απόδοσης κατάλληλο για καθαρισμό για καθαρισμό δρόμων, πλατειών, παρτεριών και φρεατίων. Με μια εμπρόσθια τηλεσκοπική και δύο οπίσθιες περιστρεφόμενες βούρτσες και στόμιο ισχυρής αναρρόφησης. Χωρητικότητα κάδου συλλογής απορριμμάτων 2,50m³, σύστημα καταιονισμού στις βούρτσες με δεξαμενή νερού άνω των 1000lt. Πλάτος καθαρισμού 2,00m. Δυνατότητες καθαρισμού φρεατίων και πλύσης οδών πινακίδων κ.λ.π. Όλες οι λειτουργίες του γίνονται υδραυλικά από το ΑΜΒΙΕΝΤΕ.

Πλευρική φρέζα χιονιού
Χειμώνας
 Φρέζα πλευρικής λειτουργίας (FL) σε συνδυασμό με λεπίδα, διάμετρο τυμπάνου 1500 mm και σωλήνα εκτόξευσης χιονιού σε 8 έως 16 m. Πλάτος καθαρισμού: 1200 mm.

Μηχανικό σάρωθρο
Άνοιξη Καλοκαίρι
Προσαρμόζεται εύκολα στους βραχίονες του φορτωτή και κινείται υδραυλικά. Κατασκευής ITALCLEAN Ιταλίας παράγεται σε τρεις τύπους.

Roto Beach Super
Καλοκαίρι
Προσαρμόζεται στο πίσω μέρος του οχήματος πολλαπλών χρήσεων, γεωργικού ελκυστήρα κλπ. Είναι ειδικά σχεδιασμένο έτσι ώστε να εκτελεί ταυτόχρονα εργασίες προκαθαρισμού, καθαρισμού και τελικής διάστρωσης”finishing” επιτυγχάνοντας μεγάλη απόδοση εργασίας και βάθος καθαρισμού. Αυτό επιτυγχάνεται με την εξάρτηση προκαθαρισμού ακτών που αποτελείται από πιρούνα, μαχαίρι προκαθαρισμού. 
Πυρόσβεση
Άνοιξη Καλοκαίρι Φθινόπωρο

Δεξαμενή διαφόρων χωρητικοτήτων (από 1700 έως 3000 lit). Εφοδιασμένη με διβάθμια αντλία υψηλής πίεσης, δύο αυλούς εκτόξευσης με ρύθμιση δέσμης, τυλικτήρα σωλήνος 1” μήκους 30 m και τις απαραίτητες διατάξεις για πλήρωση της δεξαμενής από εξωτερικές πηγές ύδατος κλπ.

Πλυντήριο κάδων
Χειμώνας Άνοιξη Καλοκαίρι Φθινόπωρο

Προσαρμόζεται εύκολα πάνω στο όχημα ΑΜΒΙΕΝΤΕ και κινείται υδραυλικά από τις εγκαταστάσεις του. Αυτοματοποιημένη και ρυθμιζόμενη λειτουργία για εσωτερική-εξωτερική πλύση και απολύμανση όλων των τυποποιημένων μεγεθών κάδων απορριμμάτων. Δεξαμενή νερού διμερής χωρητικότητας 1200lt και δεξαμενή ακαθάρτων ιδίας χωρητικότητας. Όλες οι δεξαμενές και ο χώρος πλύσης από ανοξείδωτη λαμαρίνα. Με κάθε γέμισμα δεξαμενών, αυτονομία πλύσης 80 / 100 κάδοι.