Παρουσίαση 

της Εταιρείας

 Σήμερα, η RAM EUROPE λειτουργεί 4 τμήματα τα οποία ειδικεύονται στην περιβαλλοντική προστασία και κατοπτρίζουν τις ενέργειες της εταιρείας σε αυτό τον τομέα.

Η RAM EUROPE Τεχνική Κατασκευαστική Εμπορική Ε.Π.Ε. ξεκίνησε σαν προσωπική επιχείρηση με την επωνυμία του ιδρυτή: ΑΝΔΡΕΑΣ Θ. ΡΕΝΤΖΟΣ στον Ορχομενό της Βοιωτίας, το 1951 και ασχολήθηκε αποκλειστικά με την παραγωγή ειδικών γεωργικών μηχανημάτων. Από το 1988 σε συνεργασία με οίκους του εξωτερικού, το ενδιαφέρον της εταιρείας στράφηκε  στην προστασία του περιβάλλοντος με την παραγωγή μηχανημάτων καθαρισμού ακτών, με τις υπηρεσίες καθαρισμού ακτών και στη συνέχεια, με ένα μεγάλο φάσμα εξοπλισμού για ειδικές εργασίες αναβάθμισης, συντήρησης και προστασίας του περιβάλλοντος.

Σήμερα, οι δραστηριότητες αφορούν την κατασκευή μηχανολογικού εξοπλισμού κυρίως για την διαχείριση Στερεών Αποβλήτων.

Η RAM EUROPE βρίσκεται στο 1ο χλμ. Ορχομενού – Κάστρου, έξω από την πόλη του Ορχομενού. Οι εγκαταστάσεις της συμπεριλαμβάνουν τα κτίρια μίας κάθετα οργανωμένης μονάδας παραγωγής, καθώς και το κεντρικό κτίριο ανταλλακτικών και service.

Η συνολική έκταση της RAM EUROPE είναι 93.874 m2 γήπεδα, με 26.700 m2 κτιριακές εγκαταστάσεις.

Επιπλέον, η εταιρεία διαθέτει γραφεία στην Αθήνα για την λειτουργία του τμήματος  πωλήσεων.

Η RAM EUROPE αναδιοργανώθηκε το 1988, διατηρώντας την ίδια επωνυμία. Η κατανόηση της διεθνούς τεχνολογίας και η υιοθέτηση της στην ελληνική αγορά έγινε στόχος μας και για να τον πραγματοποιήσουμε ξεκινήσαμε συνεργασία με οίκους του εξωτερικού, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον μας στην προστασία του περιβάλλοντος. Ασχοληθήκαμε αρχικά με την παραγωγή μηχανημάτων καθαρισμού ακτών, με τις υπηρεσίες καθαρισμού ακτών και στη συνέχεια με ένα μεγάλο φάσμα εξοπλισμού για ειδικές εργασίες αναβάθμισης, συντήρησης και προστασίας του περιβάλλοντος.

H RAM EUROPE είναι κάτοχος πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας ISO 9001, για τον σχεδιασμό και την κατασκευή μηχανημάτων καθαρισμού ακτών και μηχανημάτων πολλαπλών χρήσεων.

 

Επικοινωνήστε Άμεσα Μαζί μας

+30 22610 34 980